Noömi en Ruth

Noömi en Ruth – Het verhaal van onze tijd - Albert P. Oosting

Het Bijbelboek Ruth bevat een opmerkelijk verhaal, dat actueler is dan ooit. Het beschrijft de relatie tussen Noömi, een Joodse vrouw, en Ruth, een gelovige uit de volken. Beiden zijn weduwe. Samen gaan ze op weg naar Israël. De een keert terug uit de verstrooiing, de ander reist naar het Beloofde Land. Dit 3000 jaar oude verhaal refereert aan de tijd waarin wij leven. Door de uitzichtloze situatie in de diaspora besluit Noömi terug te keren naar Israël. Ruth zegt dan: Ik wil met u terugkeren naar uw volk, want uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waarom spreekt Ruth van terugkeren? Zij was toch in Moab geboren en getogen? Maar vastberaden verlaat Ruth haar familie, haar land en de god van Moab. Noömi probeert haar nog tegen te houden: “Mijn lot is te bitter voor je; de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.” Maar de liefde en trouw van Ruth voor de verbitterde Noömi en haar God waren groter. In Bethlehem ontmoet Ruth Boaz. Door deze machtige man Gods, en door de gehoorzaamheid van Ruth, worden beide vrouwen uit hun armoedig bestaan verlost. Ruth moet hebben begrepen dat er voor haar geen verlossing mogelijk was zonder dat Noömi zou terugkeren naar Israël. Noömi is een beeld van het Joodse volk in herstel. Ruth van de kerk in herstel. Voor hun verlossing hebben Joden en christenen elkaar nodig. Ruth is voor ons een lichtend voorbeeld. Haar handelen vormt een enorme uitdaging voor vele christenen in onze tijd.

« Terug