Discipelschap voor soldaten

Het Netivah Centrum biedt discipelschapstrainingen aan voor Messiaanse jongeren en bereidt hen voor op hun militaire dienstplicht. Alle mannen en vrouwen moeten in Israël op 18-jarige leeftijd het leger in. Ze komen er in aanraking met seksuele verleidingen en maken niet zelden heftige situaties mee aan Israëls frontlinies.

Discipelschap voor soldaten

Oud-deelnemer Sarit Roytman vertelt: ‘Na mijn schoolexamen heb ik een tijdje in een kindertehuis in Oeganda gewerkt. Na mijn reis moest ik het leger in. Het hielp enorm dat ik een tiendaagse discipelschap training had gevolgd bij Netivah. We kregen er militaire training en leerden te overnachten in het veld. Ook kregen we les van gelovige militairen en deden we een belofte om seksueel rein te blijven in het leger. Ik heb nog steeds vrienden van die conferentie.
In het leger werd ik geaccepteerd als gelovige. Ik kreeg elke dag vijftien minuten van mijn meerdere om stille tijd te houden. Ik kwam bij een inlichtingeneenheid. In de woestijn bij de Egyptische grens hadden we een onherkenbare verstopplaats. Met speciale apparatuur moesten we Egypte in de gaten houden, want IS zit in de Sinaïwoestijn, maar er vindt ook drugs- en wapenhandel plaats.'

Inmiddels studeert Sarit aan een Bijbelschool. Lees haar volledige verhaal in Israël GemeenteNieuws februari 2020.

Zie verder: P 1761 Netivah

  Gratis Magazine