Gebedsmuur

Comité Gemeentehulp Israël wil graag voorzien in geven van betrouwbare informatie uit de Messiaanse gemeenten en bedieningen. Op deze manier kunnen de voorbidders en gebedsgroepen in Nederland gericht voor Israël, in het bijzonder voor de Messiaanse beweging bidden. Gebed is en blijft de motor van ons werk!

Gebedsmuur

Algemene gebedspunten voor de projecten die Comité Gemeentehulp Israël ondersteunt:

  • Bid voor de vrede van Jeruzalem
  • Bid voor de Terugkeer van de Joden en hun geestelijk ontwaken
  • Bid voor de verzoening tussen Jood en Arabier
  • Bid dat de Kerk haar verantwoording t.o.v. Israel op zich neemt
  • Bid voor de ‘nieuwe pioniers’, de leiders die hun baan geheel of gedeeltelijk hebben opgezegd om hun gemeente te dienen
  • Bid voor de specifieke noden van de Russischtalige gemeenten (veel armoede)
  • Bid voor de Messiaanse gelovigen die als soldaat dienen in het Israelische leger
  • Bid voor de Messiaanse jongeren en voor de Joodse en Arabische jeugd in het algemeen
  • Bid voor de relatie tussen Messiaanse en Orthodoxe Joden

Voor specifieke gebedspunten van onze projecten kunt u onderstaand de Gebedsmuur (digitale gebedsmail) aanvragen.

De coördinator van Gebedsmuur () stuurt 10 maal per jaar een Gebedsmuur naar de CGI-achterban.


Ja, ik wil de Gebedsmuur ontvangen!
Vul dit formulier in en druk op verstuur.