Help mee

Help mee!

Voor de ondersteuning van het werk onder Messiaanse gelovigen in Israël is Comité Gemeentehulp Israël volledig afhankelijk van giften. U kunt op verschillende manieren bijdragen aan de realisatie van onze visie en doelstelling.

De mogelijkheid om een donatie te doen hebben we eenvoudig mogelijk gemaakt via de website. U kunt het CGI ook opnemen in uw testament. Verder is het mogelijk een periodieke (lijfrente)schenking te doen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de ANBI

Nog belangrijker is de vraag of u wilt meebidden voor de situatie in Israël. Gebed is de motor van ons werk. Meld u daarom aan voor het ontvangen van onze maandelijkse gebedsbrief en Israël Gemeentenieuws.

Natuurlijk komen wij graag langs om meer over het werk te vertellen of een Bijbelstudie of preek met betrekking onze doelstelling en visie te geven. Nodig ons uit voor een spreker!

Ook willen wij gemeenten in Nederland stimuleren om op regelmatige basis een collecte voor een project van Comité Gemeentehulp Israël te houden, of een project in Israël te adopteren.
 

 Doneren

 Bid mee

 Nodig ons uit

 Houd een collecte

 Adopteer een gemeente