Overige projecten

Onder overige projecten vallen diverse ondersteuningsfondsen, zoals het lectuurfonds en het fonds huurdonaties.

 

P 1806 Fonds Huurdonaties

Veel Messiaanse en positief op Israël gerichte Arabische gemeenten hebben te kampen met ruimtegebrek en met hoge huren van de ruimtes die ze gebruiken, of willen gaan gebruiken.

P 1805 Lectuurfonds

De Bible Society in Israel is druk bezig met allerlei boekvormen waaronder een Hebreeuws/Arabische bijbel. Zo kunnen Joden en Arabieren die interesse hebben om de Bijbel te bestuderen, met elkaar in de Schrift ‘duiken’.

P 8001 Algemeen Steunfonds

Voor steun aan diverse hulpverleningsprojecten in coronatijd.