Messiaanse gemeenten in Israël

Comité Gemeentehulp Israël heeft het doel en de visie om Messiaanse gemeenten in Israël met gebed en financiële steun te ondersteunen. Onderstaand vindt u een overzicht van de Messiaanse gemeenten die door het CGI worden ondersteund.

Wanneer er in het verleden een artikel in het Israël Gemeentenieuws is verschenen staat de link naar het desbetreffend magazine bij de informatie van de gemeente vermeld. 

 

P 1808 River of God

De gemeente 'River of God' in Nahariya is in 2000 ontstaan. Toen Israël zich in dat jaar terug trok uit Zuid-Libanon, nam het Libanese christenen als vluchteling op. Deze mensen hadden aan de zijde van Israël gevochten tegen Hezbollah en waren hun leven niet zeker na de Israëlische terugtrekking.

P 1741 Call to Liberty

De gemeente Call to Liberty (voorheen: Licht voor Galilea) heeft in 2017 een doorstart gemaakt met de nieuwe voorganger Israel Iluz. Het aantal leden was de jaren ervoor afgenomen, mede doordat veel immigranten na een tijdje Kiryat Shmona verlaten op zoek naar werk in de dichtbevolkte kuststrook van het land.

P 1773 City of Light

De gemeente City of Light (stad van licht) heeft veel te maken met de gevolgen van de raketbeschietingen uit de nabijgelegen Gazastrook. Spelletjes doen met de kinderen in de schuilkelder midden in de nacht hoort bij het leven. Als het luchtalarm gaat tijdens en samenkomst op sabbat, verdwijnt de gemeente dan ook snel de schuilkelder in.

P 1792 Ehab en Majida Ashkar

De Arabische evangelische gemeente van voorganger Ehab Ashkar heeft het niet makkelijk. De leden wonen in diverse Arabische dorpen in Galilea en hebben te maken met pesterijen en soms zelfs geweld. Niet alleen van moslims, maar helaas ook van katholieken en orthodox-christelijke zijde.

P 1757 Home of Jesus the King Church

De Home of Jesus the King Church (Thuis van Jezus de Koning) in Nazareth heet niet voor niets zo. Gevestigd in de stad waar Jezus opgroeide, doet deze gemeente veel aan evangelisatie en diaconale hulpverlening onder de Arabische bevolking in de stad.

P 1731 Shemen Sasson

De gemeente Shemen Sasson (‘vreugdeolie’) komt vrijdagmiddag samen in een zaaltje in downtown Jeruzalem. Eén van de belangrijkste speerpunten van de gemeente is de vechtsportschool Atos die op andere dagen van de week actief is in de samenkomstruimte. Getrainde gemeenteleden geven er les in jiu jitsu en Krav Maga.

P 1727 Kehilat HaMaayan

De gemeente Hamaayan in de stad Kfar Saba bij Tel Aviv is met recht internationaal te noemen. Leden zijn afkomstig uit 20 landen. Hoewel de voertaal Hebreeuws is, zijn er huisgroepen in het Spaans, Portugees, Engels en Russisch. In Tel Aviv is inmiddels een Indiase dochtergemeente gestart voor de vele Indiase mensen die bij Israëlische ouderen in de verzorging werken.

P 1765 King of Kings Community

De gemeente 'Melech Hamlachim’ (Kings of Kings / Koning der koningen) is één van de grote Messiaanse gemeenten in Israël. De gemeente is gevestigd in het hart van Jeruzalem en trekt een internationaal publiek en houdt, in tegenstelling tot de meeste gemeenten in het land, op zondagmiddag diensten.

P 1734 Kerem El

De gemeente Kerem El (Gods wijngaard) ligt midden in de seculiere havenstad Haifa op de berg Karmel. Het is een levendige Hebreeuwstalige gemeente die samenkomt op zaterdagavond. Kerem El wil de plaatselijke bevolking met het Evangelie van Messias Jezus bereiken om de mensen in Haifa tot discipelen van Hem te maken.

P 1711 Kehilat Hasdey Yeshua

De gemeente Kehilat Hasdey Yeshua (genade van Jezus) is actief in de woestijnstad Arad, een stad met een sterke orthodox-joodse gemeenschap. Al vaak zijn de gemeenteleden mikpunt van protest en pesterijen geweest. Het heeft ertoe geleid dat de gemeente zelfs niet meer kan samenkomen in Arad, maar noodgedwongen moest uitwijken naar een tent buiten de stad.

P 1721 Kehilat Shekinat Yeshua

De gemeente Shekinat Yeshua (Glorie van Jezus) in Ashkelon komt samen in een kelder onder een appartemetencomplex. De gemeente begon als Spaanstalige kerk omdat de familie Borenstejn zelf uit Argentinië komt. Inmiddels is Hebreeuws de voertaal. Mede door de inzet van kinderen Brian en Melany van voorganger Daniel Borenstejn, komen er veel jongeren.

1714 Rivers of Living Water

Irina Friedman, voorganger
De gemeente Rivers of Living Water in Karmiël bestaat grotendeels uit Russische Joden die in de afgelopen decennia aliyah naar Israël maakten. De gemeente doet veel aan hulpverlening onder nieuwe immigranten. Ze krijgen producten en huisraad en een uitnodiging voor een bijeenkomst waar met mensen wordt gepraat en eventueel gebeden. Voorganger Irina Friedman kwam zelf met haar man in de jaren '90 tot geloof, vlak voordat ze Oekraïne inruilden voor Israël. Inmiddels hebben ze zeven dochtergemeenten gesticht in heel Galilea. Irina Friedman: “Niet alle Joden die uit Rusland en Oekraïne komen, redden het in Israël. Sommigen gaan zelfs weer terug. Zonder goede hulp en liefde lukt het niet om hier een goed bestaan op te bouwen.”

1710 Kehilat Nachalat Yeshua

Howard Bass, voorganger
Kehilat Nachalat Yeshua (betekent: Jezus’ Erfgoed Gemeente) in Be’er Sheva zet zich in om mensen tot geloof in Jezus te brengen en een plek te geven in het Koninkrijk van God. De gemeente ziet het als roeping om mensen te helpen bij het heiligen van hun leven om voorbereid te zijn bij de Wederkomst van de Heer.

1728 Tiferet Yeshua

Gil Afriat, voorganger
Tiferet Yeshua (betekent: De Glorie van Jezus) is een Hebreeuwstalige gemeente in Tel Aviv. De gemeente komt samen op vrijdagmiddag vlak voor het begin van de Sabbat. De gemeente ziet het als roeping om het Evangelie te delen met een nadruk op de gaven van de Heilige Geest.

1718 Tents of Mercy

Eitan Shishkoff, directeur
Tents of Mercy (tenten van genade) is een gemeentestichtingscentrum. Het volgt de apostolische beweging van uitbreiding van het Koninkrijk van God naar onbereikte gebieden in Israël. Het doet dat door het bieden van humanitaire hulp, outreach en gemeentestichting. Inmiddels zijn er vijf lokale gemeenschappen in het noorden van Israël gesticht.

1749 Kehilat Beit Asaph

Evan Thomas, leider voorgangersteam
Beith Asaph is een gemeente in de kustplaats Netanja en is nauw verbonden met de ‘mainstream’ Messiaanse beweging in Israël. De gemeente werkt onder jongeren en soldaten, geeft bijbels onderwijs en is actief in verzoeningsinitiatieven. De gemeente komt samen op zaterdagochtend.

1796 Shavei Tzion

Leon Mazin, voorganger
Shavei Tsion (teruggekeerden naar Sion) is een overwegend Russische gemeente in Haifa. De gemeente richt zich dan ook vooral op Joodse immigranten uit Rusland. Om Russische immigranten te bereiken, geeft de gemeente een Russischtalig evangelisatieblad uit en geeft het muziekonderwijs. De gemeente is ook actief in de gaarkeukens van Nazareth en Haifa.

1737 Kehilat HaDerech

Yossi Ovadia, voorganger
De naam van deze gemeente betekent ‘de weg’ en verwijst naar de eerste Joodse gemeenten die in het boek Handelingen zo genoemd werden. Voorganger Yossi Ovadia heeft een orthodoxe achtergrond en begon de gemeente ooit als bijbelstudiegroep. Ruim de helft van de leden heeft een Russische achtergrond. HaDerech doet veel om hen te helpen bij een succesvolle integratie. “Je kunt daarin als ouders makkelijk je kinderen verliezen. Zij passen zich veel sneller aan en raken daardoor van je vervreemd, van de taal die je gewend bent te spreken en van de cultuur van het land van herkomst.”

1754 Harvest of Asher

Guy Cohen, voorganger
De gemeente Harvest of Asher (Oogst van Asher) in Akko bestaat uit gelovigen uit de Joden en de volken. De gemeente is vernoemd naar de stam Asher die dit kustgebied in Noord-Israël was toegewezen door God. De gemeente ziet het als haar roeping om Akko te veroveren, niet met wapens maar met de liefde van God.

1745 Kehilat HaCarmel

Daniel Sayag, voorganger
Deze gemeente heeft een prachtig complex op de strategisch gelegen berg Karmel, waar Elia door zijn vertrouwen op God ooit de Baälpriesters versloeg. De gemeente heeft het verlangen om op deze plek een geestelijk altaar van de Heer te herbouwen zodat het vuur van God opnieuw terugkeert naar Israël. Voorganger Peter Tsukahira heeft Amerikaanse en Japanse roots en maakt met passie discipelen. “Door het toerusten van de lokale gemeenschap en het uitreiken naar mensen die zijn liefde zo hard nodig hebben, verlangt hij ernaar om het verschil te maken in de stad Haifa en Israël.”

1756 Ahavat Yeshua

Eddie & Jackie Santoro (Asher Intrater, oprichter en apostolisch leider)
Ahavat Yeshua betekent in het Hebreeuws ‘de liefde van Jezus’. De gemeente is gevestigd in het centrum van Jeruzalem en baseert haar visie op het leven van de eerste gemeente in Jeruzalem, zoals beschreven in Handelingen 2. De samenkomst is in het Hebreeuws op zaterdagochtend.