Messiaanse gemeenten in Israël

Comité Gemeentehulp Israël heeft het doel en de visie om Messiaanse gemeenten in Israël met gebed en financiële steun te ondersteunen. Onderstaand vindt u een overzicht van de Messiaanse gemeenten die door het CGI worden ondersteund.

Wanneer er in het verleden een artikel in het Israël Gemeentenieuws is verschenen staat de link naar het desbetreffend magazine bij de informatie van de gemeente vermeld. 

 

1808 River of God

Voorganger Joseph Haddad
De gemeente 'River of God' in Nahariya is in 2000 ontstaan. Toen Israël zich in dat jaar terug trok uit Zuid-Libanon, nam het Libanese christenen als vluchteling op. Deze mensen hadden aan de zijde van Israël gevochten tegen Hezbollah en waren hun leven niet zeker na de Israëlische terugtrekking.

1741 Kehilat Or Hagalil

Israel Iluz, voorganger
De gemeente in Kyrjat Shmona Heeft een moeilijke tijd achter de rug. Na een aanvankelijke bloei, liep het aantal gemeenteleden de laatste 2 jaar sterk terug. Oorzaken: Kyrjat Shmona is een immigranten stad in het uiterste noden van Israel. Zodra immigranten enigszins hun leven hebben opgebouwd trekken ze weg naar gebieden in het westen van het land, waar de werkloosheid minder hoog is. Ten tweede: door de relatieve armoede was de gemeente niet meer in staat om de voorganger te onderhouden. Adil en Margaret begonnen 2 kinderdagverblijven, een derde wordt binnenkort geopend. Persoonlijk gaat het goed met het gezin Sapir. Kort geleden besloten Adil en Margaret zich terug te trekken van al hun verantwoordelijkheden en een Sabbatsjaar te houden waarin ze de wil van de Heer willen zoeken voor hun verdere toekomst in de bediening. Vanaf 1 mei 2018 heeft pastor Israel Iluz de verantwoording voor de gemeente op zich genomen. Binnenkort gaat Jan Barendse als vertegenwoordiger van het CGI in Israël naar Kyrjat Shmona om kennis te maken met de nieuwe voorganger.

1773 City of Life

Michael en Dina Beneer, voorgangersechtpaar
Het leven van de mensen in Sederot staat in het teken van de voortdurende dreiging van raketaanvallen uit de nabijgelegen Gazastrook. Spelletjes doen met de kinderen in de schuilkelder midden in de nacht hoort bij het leven. Als het luchtalarm gaat tijdens en samenkomst op sabbat, verdwijnt de gemeente dan ook snel de schuilkelder in. Michael komt uit Oekraïne, waar hij als kind leerde nooit een kerk binnen te gaan omdat ‘ze je er kunnen doden.’ In de gevangenis is hij tot geloof gekomen toen hij ontdekte dat het Nieuwe Testament ook over Joden gaat. Daarna maakte hij aliyah naar Israël. Samen met zijn vrouw leidt hij de gemeente ‘Stad van leven voor Sederot’. Michael: ‘De kinderen op school hebben problemen met leren. Ook al hebben ze er vanaf hun geboorte mee leren leven, raketaanvallen wennen nooit. Vooral ook omdat ze haarfijn aanvoelen dat de volwassenen voortdurend in angst leven.’

1792 Ehab Ashkar

Ehab Ashkar, voorganger
De Arabische evangelische gemeente van voorganger Ehab Ashkar is zeer kwetsbaar te noemen. De leden wonen in diverse Arabische dorpen in Galilea en hebben te maken met pesterijen en soms zelfs geweld. Niet alleen van moslims, maar ook van katholieken. Ashkar vertelt dat het niet mogelijk is samen te komen in een gebouw vanwege diverse incidenten. Noodgedwongen komen leden bijeen in de veelal kleine woningen. Met name voor de jongeren vraagt Ashkar gebed. De vervolging heeft ook en positieve keerzijde: Ashkar getuigt van vele wonderlijke genezingen die plaatsvinden in de dorpen.

1757 Home of Jesus the King Church

Salim Shalash, voorganger
De home of Jesus the King Church in Nazareth heet niet voor niets zo. Gevestigd in de stad waar Jezus opgroeide, doet deze gemeente veel aan diaconale hulpverlening onder de Arabische bevolking. Voorganger Salim Shalash neemt een bijzondere plek in binnen de kerk in Israël. Deze Arabische Israëli werd ‘verliefd’ op het Oude Testament en ontdekte dat God nog altijd een bijzonder plan heeft met het Joodse volk en de staat Israël. Dat zie je niet zo vaak binnen de Arabische gemeenschap.

1721 Kehilat Shekinat Yeshua

Daniel Borenstejn, voorganger
De gemeente Shekinat Yeshua (Glorie van Jezus) in Ashkelon komt samen in een kelder onder een appartemetencomplex. De gemeente begon als Spaanstalige kerk omdat de familie Borenstejn uit Argentinië komt. Inmiddels is Hebreeuws de voertaal. Mede door de inzet van kinderen Brian en Melany van voorganger Daniel Borenstejn, komen er veel jongeren. De voertaal is dan ook veranderd van Spaans naar Hebreeuws. "Werken met jongeren kan ook lastig zijn in Israël, want evangeliseren onder minderjarige is bij wet verboden in Israël. ‘Bij minderjarigen móeten we toestemming vragen van de ouders. Anders kunnen we de politie op ons dak krijgen," zegt Melany.

1714 Rivers of Living Water

Irina Friedman, voorganger
De gemeente Rivers of Living Water in Karmiël bestaat grotendeels uit Russische Joden die in de afgelopen decennia aliyah naar Israël maakten. De gemeente doet veel aan hulpverlening onder nieuwe immigranten. Ze krijgen producten en huisraad en een uitnodiging voor een bijeenkomst waar met mensen wordt gepraat en eventueel gebeden. Voorganger Irina Friedman kwam zelf met haar man in de jaren '90 tot geloof, vlak voordat ze Oekraïne inruilden voor Israël. Inmiddels hebben ze zeven dochtergemeenten gesticht in heel Galilea. Irina Friedman: “Niet alle Joden die uit Rusland en Oekraïne komen, redden het in Israël. Sommigen gaan zelfs weer terug. Zonder goede hulp en liefde lukt het niet om hier een goed bestaan op te bouwen.”

1710 Kehilat Nachalat Yeshua

Howard Bass, voorganger
Kehilat Nachalat Yeshua (betekent: Jezus’ Erfgoed Gemeente) in Be’er Sheva zet zich in om mensen tot geloof in Jezus te brengen en een plek te geven in het Koninkrijk van God. De gemeente ziet het als roeping om mensen te helpen bij het heiligen van hun leven om voorbereid te zijn bij de Wederkomst van de Heer.

1728 Tiferet Yeshua

Gil Afriat, voorganger
Tiferet Yeshua (betekent: De Glorie van Jezus) is een Hebreeuwstalige gemeente in Tel Aviv. De gemeente komt samen op vrijdagmiddag vlak voor het begin van de Sabbat. De gemeente ziet het als roeping om het Evangelie te delen met een nadruk op de gaven van de Heilige Geest.

1718 Tents of Mercy

Eitan Shishkoff, directeur
Tents of Mercy (tenten van genade) is een gemeentestichtingscentrum. Het volgt de apostolische beweging van uitbreiding van het Koninkrijk van God naar onbereikte gebieden in Israël. Het doet dat door het bieden van humanitaire hulp, outreach en gemeentestichting. Inmiddels zijn er vijf lokale gemeenschappen in het noorden van Israël gesticht.

1731 Shemen Sasson

Jonathan Almeida, voorganger
De gemeente Shemen Sasson (‘vreugdeolie’) komt vrijdagmiddag samen in een zaaltje in downtown Jeruzalem. Jonathan Almeida, voormalig Messiaanse baptistenpredikant uit Brazilië, is hier sinds 2017 voorganger. Eén van de belangrijkste speerpunten van de gemeente is de vechtsportschool Atos die op andere dagen van de week actief is in de samenkomstruimte. Getrainde gemeenteleden geven er les in jiu jitsu en Krav Maga en sommige deelnemers sluiten zich aan bij een huisgroep van de gemeente. “De verbinding met de lokale samenleving is vooral door het sportcentrum. Er komen diverse mensen op af, van seculier tot orthodox. Door de training komen we echt met mensen in contact.

1727 Kehilat HaMaayan

Tony Sperandeo, Voorganger
De gemeente Hamaayan is met recht internationaal te noemen. Leden zijn afkomstig uit 20 landen. Hoewel de voertaal Hebreeuws is, zijn er huisgroepen in het Spaans, Portugees, Engels en Russisch. In Tel Aviv is inmiddels een Indiase dochtergemeente gestart voor de vele Indiase mensen die bij Israëlische ouderen in de verzorging werken. Voorganger Tony Sperandeo: “Het Evangelie ging vanuit Jeruzalem naar de einden van de aarde en komt nu weer terug naar Jeruzalem. Vreemdelingen zullen het Joodse volk tot jaloezie wekken en hen het Evangelie brengen.”

1749 Kehilat Beit Asaph

Evan Thomas, leider voorgangersteam
Beith Asaph is een gemeente in de kustplaats Netanja en is nauw verbonden met de ‘mainstream’ Messiaanse beweging in Israël. De gemeente werkt onder jongeren en soldaten, geeft bijbels onderwijs en is actief in verzoeningsinitiatieven. De gemeente komt samen op zaterdagochtend.

1765 King of Kings Community

Chad Holland, leider voorgangersteam
De 'Kings of Kings gemeenschap' wil een toegewijde gemeenschap zijn die de Messias centraal stelt, door de Geest wordt bekrachtigd en discipelen maakt. King of Kings wil het 'ware gezicht van Jezus' aan Israël en de volken bekend maken. De gemeente komt samen in het centrum van Jeruzalem op zondagmiddag. Verder is de gemeente onder meer betrokken bij de Jeruzalem Gebedstoren, het counseling-centrum 'Anker van Hoop', een distributiecentrum, de 'Kings Mediaschool' en de 'Yuvalschool' voor muziek en kunst.

1734 Kerem El

Daniel & Luanne Sayag, Stefan Silver, Jonathan Arnold, voorgangers
Kerem El (Gods wijngaard) is een levendige Hebreeuwstalige gemeente in het centrum van Haifa. De gemeente is toegewijd aan het geven van onderwijs uit het woord van God en aan gebed en aanbidding. Kerem El wil de plaatselijke bevolking met het Evangelie van Messias Jezus bereiken om de mensen in Haifa tot discipelen van Hem te maken. .

1711 Kehilat Hasdey Yeshua

Joe Finkelstein, voorganger
De gemeente Kehilat Hasdey Yeshua (betekent: genade van Jezus) is een Messiaanse gemeente in de woestijdstad Arad. Omdat deze stad een sterke orthodoxe gemeenschap heeft, is de gemeente vaak mikpunt van protest en pesterij. Het heeft ertoe geleid dat de gemeente zelfs niet meer kan samenkomen in Arad, maar noodgedwongen moet uitwijken naar de Tel Arad, een stad op zo’n tien kilometer afstand van Arad.

1796 Shavei Tzion

Leon Mazin, voorganger
Shavei Tsion (teruggekeerden naar Sion) is een overwegend Russische gemeente in Haifa. De gemeente richt zich dan ook vooral op Joodse immigranten uit Rusland. Om Russische immigranten te bereiken, geeft de gemeente een Russischtalig evangelisatieblad uit en geeft het muziekonderwijs. De gemeente is ook actief in de gaarkeukens van Nazareth en Haifa.

1737 Kehilat HaDerech

Yossi Ovadia, voorganger
De naam van deze gemeente betekent ‘de weg’ en verwijst naar de eerste Joodse gemeenten die in het boek Handelingen zo genoemd werden. Voorganger Yossi Ovadia heeft een orthodoxe achtergrond en begon de gemeente ooit als bijbelstudiegroep. Ruim de helft van de leden heeft een Russische achtergrond. HaDerech doet veel om hen te helpen bij een succesvolle integratie. “Je kunt daarin als ouders makkelijk je kinderen verliezen. Zij passen zich veel sneller aan en raken daardoor van je vervreemd, van de taal die je gewend bent te spreken en van de cultuur van het land van herkomst.”

1754 Harvest of Asher

Guy Cohen, voorganger
De gemeente Harvest of Asher (Oogst van Asher) in Akko bestaat uit gelovigen uit de Joden en de volken. De gemeente is vernoemd naar de stam Asher die dit kustgebied in Noord-Israël was toegewezen door God. De gemeente ziet het als haar roeping om Akko te veroveren, niet met wapens maar met de liefde van God.

1745 Kehilat HaCarmel

Daniel Sayag, voorganger
Deze gemeente heeft een prachtig complex op de strategisch gelegen berg Karmel, waar Elia door zijn vertrouwen op God ooit de Baälpriesters versloeg. De gemeente heeft het verlangen om op deze plek een geestelijk altaar van de Heer te herbouwen zodat het vuur van God opnieuw terugkeert naar Israël. Voorganger Peter Tsukahira heeft Amerikaanse en Japanse roots en maakt met passie discipelen. “Door het toerusten van de lokale gemeenschap en het uitreiken naar mensen die zijn liefde zo hard nodig hebben, verlangt hij ernaar om het verschil te maken in de stad Haifa en Israël.”

1756 Ahavat Yeshua

Eddie & Jackie Santoro (Asher Intrater, oprichter en apostolisch leider)
Ahavat Yeshua betekent in het Hebreeuws ‘de liefde van Jezus’. De gemeente is gevestigd in het centrum van Jeruzalem en baseert haar visie op het leven van de eerste gemeente in Jeruzalem, zoals beschreven in Handelingen 2. De samenkomst is in het Hebreeuws op zaterdagochtend.