Messiaanse gemeenten in Israël

Comité Gemeentehulp Israël heeft het doel en de visie om Messiaanse gemeenten in Israël met gebed en financiële steun te ondersteunen. Onderstaand vindt u een overzicht van de Messiaanse gemeenten die door het CGI worden ondersteund.

Wanneer er in het verleden een artikel in het Israël Gemeentenieuws is verschenen staat de link naar het desbetreffend magazine bij de informatie van de gemeente vermeld. 

 

P 1765 Melech Ham'lachim

De gemeente 'Melech Ham'lachim' is het Hebreeuwstalige broertje van de ‘grote’ King of Kings gemeente in Jeruzalem. De betekenis van de woorden is dezelfde: ‘Koning der koningen’.

P 1721 Kehilat Shekinat Ashkelon

De gemeente Shekinat Ashkelon (Glorie van Ashkelon) komt samen in een kelder onder een appartemetencomplex in Ashkelon. De gemeente begon als Spaanstalige kerk omdat de familie Borenstejn zelf uit Argentinië komt. Inmiddels is Hebreeuws de voertaal. Mede door de inzet van kinderen Brian en Melany van voorganger Daniel Borenstejn, komen er veel jongeren.

P 1741 Kehilat Kiryat Shmona

De ‘gemeente Kiryat Shmona’ heeft in 2017 een doorstart gemaakt met de nieuwe bevlogen voorganger Israel Iluz, die opgroeide in een Joods-religieuze omgeving in Israël, maar tijdens zijn jaren in Zuid-Afrika tot een levend geloof in Jezus de Messias kwam.

P 1714 Rivers of Living Water

De gemeente Rivers of Living Water (Rivieren van levend water) in Karmiël bestaat grotendeels uit Russische Joden die in de afgelopen decennia aliyah naar Israël maakten. De gemeente doet veel aan hulpverlening onder nieuwe immigranten. Ze krijgen producten en huisraad en een uitnodiging voor een bijeenkomst waar met mensen wordt gepraat en eventueel gebeden.

P 1749 Kehilat Beit Asaph

Beit Asaph is een gemeente in de kustplaats Netanya en legt de nadruk op het maken van discipelen van de Heer. Bijna de helft van de gemeente is minderjarig. Verder is de gemeente actief onder soldaten en met verzoeningsinitiatieven. De gemeente benadrukt ook de Joodse identiteit, je ziet dan ook weleens keppels en gebedskleden op Sabbat.

P 1796 Shavei Tzion

Shavei Tsion (teruggekeerden naar Sion) is een overwegend Russische gemeente in Haifa. De gemeente heeft een sterke focus op onderricht uit de Torah en ziet Jezus als ‘de vleesgeworden Torah.’ Ook wordt de Joodse identiteit benadrukt, wat tot uiting komt in bijvoorbeeld keppels die je hier nog wel eens ziet.

P 1737 Kehilat HaDerech

Gemeente HaDerech (de weg) komt samen in de Galilese nieuwbouwstad Karmiel. De naam van de gemeente verwijst naar de eerste Joodse gemeenten die in het boek Handelingen ‘mensen van de weg’ genoemd werden. Ruim de helft van de leden heeft een Russische achtergrond.

P 1745 Kehilat HaCarmel

De gemeente is vernoemd naar de bergrug de Karmel waarop het samenkomt in een prachtig complex. De locatie heeft profetische betekenis. Hier stelde Elia zijn vertrouwen op God en hadden de Baälpriesters het nakijken. De gemeente heeft het verlangen om op deze plek een geestelijk altaar van de Heer te herbouwen zodat het vuur van God opnieuw terugkeert naar Israël.

P 1756 Ahavat Yeshua

Ahavat Yeshua (liefde van Jezus of liefde voor Jezus) is een Hebreeuws-talige gemeente in het centrum van Jeruzalem en wil graag de liefde van Hem uitdragen op allerlei gebieden. De gemeente heeft een sterke focus op de vijfvoudige bediening uit Efeze 4 en de wederkomst van Jezus in Jeruzalem.

P 1754 Harvest of Asher

De gemeente Harvest of Asher (Oogst van Asher) in Akko is vernoemd naar de stam Asher die dit kustgebied in Noord-Israël was toegewezen door God. De gemeente ziet het als haar roeping om Akko te veroveren met de liefde van God. In de tijd van Paulus was hier al een Messiaanse gemeente. Akko heette toen Ptolemaïs.

P 1808 River of God

De gemeente 'River of God' in Nahariya is in 2000 ontstaan. Toen Israël zich in dat jaar terug trok uit Zuid-Libanon, nam het Libanese christenen als vluchteling op. Deze mensen hadden aan de zijde van Israël gevochten tegen Hezbollah en waren hun leven niet zeker na de Israëlische terugtrekking.

P 1773 City of Life

De gemeente City of Life (stad van het Leven) heeft veel te maken met de gevolgen van de raketbeschietingen uit de nabijgelegen Gazastrook. Spelletjes doen met de kinderen in de schuilkelder midden in de nacht hoort bij het leven. Als het luchtalarm gaat tijdens en samenkomst op sabbat, verdwijnt de gemeente dan ook snel de schuilkelder in.

P 1792 Ehab en Majida Ashkar

De Arabische evangelische gemeente van voorganger Ehab Ashkar heeft het niet makkelijk. De leden wonen in diverse Arabische dorpen in Galilea en hebben te maken met pesterijen en soms zelfs geweld. Niet alleen van moslims, maar helaas ook van katholieken en orthodox-christelijke zijde.

P 1757 Home of Jesus the King Church

De Home of Jesus the King Church (Thuis van Jezus de Koning) in Nazareth heet niet voor niets zo. Gevestigd in de stad waar Jezus opgroeide, doet deze gemeente veel aan evangelisatie en diaconale hulpverlening onder de Arabische bevolking in de stad.

P 1731 Shemen Sasson

De gemeente Shemen Sasson (‘vreugdeolie’) komt vrijdagmiddag samen in een zaaltje in downtown Jeruzalem. Eén van de belangrijkste speerpunten van de gemeente is de vechtsportschool Atos die op andere dagen van de week actief is in de samenkomstruimte. Getrainde gemeenteleden geven er les in jiu jitsu en Krav Maga.

P 1727 Kehilat HaMaayan

De gemeente Hamaayan in de stad Kfar Saba bij Tel Aviv is met recht internationaal te noemen. Leden zijn afkomstig uit 20 landen. Hoewel de voertaal Hebreeuws is, zijn er huisgroepen in het Spaans, Portugees, Engels en Russisch. In Tel Aviv is inmiddels een Indiase dochtergemeente gestart voor de vele Indiase mensen die bij Israëlische ouderen in de verzorging werken.

P 1734 Kerem El

De gemeente Kerem El (Gods wijngaard) ligt midden in de seculiere havenstad Haifa op de berg Karmel. Het is een levendige Hebreeuwstalige gemeente die samenkomt op zaterdagavond. Kerem El wil de plaatselijke bevolking met het Evangelie van Messias Jezus bereiken om de mensen in Haifa tot discipelen van Hem te maken.

P 1711 Kehilat Hasdey Yeshua

De gemeente Kehilat Hasdey Yeshua (genade van Jezus) is actief in de woestijnstad Arad, een stad met een sterke orthodox-joodse gemeenschap. Al vaak zijn de gemeenteleden mikpunt van protest en pesterijen geweest. Het heeft ertoe geleid dat de gemeente zelfs niet meer kan samenkomen in Arad, maar noodgedwongen moest uitwijken naar een tent buiten de stad.

P 1710 Kehilat Nachalat Yeshua

Kehilat Nachalat Yeshua (Jezus’ Erfgoed Gemeente) in de woestijnstad Be’er Sheva heeft een sterke focus op heiliging van het leven ter voorbereiding van de wederkomst van de Heer. De gemeente is ook actief onder de naam ‘stromen in de Negev’ wat is gebaseerd op Jesaja 41:17 waar wordt gesproken over waterstromen in de woestijn.

P 1728 Tiferet Yeshua

Tiferet Yeshua (Glorie van/voor Jezus) is een Hebreeuws-talige gemeente in Tel Aviv en ziet het als haar roeping om discipelen te maken die met hun hele hart de Heer willen volgen. De gemeente is erg actief op internet met studies en getuigenissen. De gemeente organiseert ook concerten en heeft een koffietent.

P 1718 Tents of Mercy

Tents of Mercy (tenten van genade) is een gemeentestichtingscentrum. Het volgt de apostolische beweging van uitbreiding van het Koninkrijk van God naar onbereikte gebieden in Israël. Het doet dat door het bieden van humanitaire hulp, outreach en gemeentestichting. Inmiddels zijn er vijf lokale gemeenschappen in het noorden van Israël gesticht.