Messiaanse bedieningen in Israël

Comité Gemeentehulp Israël ondersteunt naast gemeenten ook bedieningen in Israël. Dit zijn projecten van gelovigen in Israël, die zich inzetten om Jezus bekend te maken onder hun volksgenoten.

Onderstaand vindt u een overzicht van de Messiaanse bedieningen die door Comité Gemeentehulp Israël worden ondersteund.

Wanneer er in het verleden een artikel in het Israël Gemeentenieuws is verschenen staat de link naar het desbetreffend magazine bij de informatie van de bediening vermeld.

 

Trumpet of Salvation

Jacob Damkani, projectleider
Deze bediening is in Israël gestart in 1984. Jacob is geroepen om het evangelie van Yeshua Hamasiach (Jezus de Messias) eerst bij de Jood te brengen, maar ook bij de heidenen. Het werk van Trumpet of Salvation is toegewijd om het evangelie onder Joden op een Joodse manier te verkondigen. Dit gebeurd door evangelisatie-acties, toerusting van gelovigen, discipelschapstraining en verkondiging van het evangelie in de media. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van Trumpet of Salvation in Israël. Neem daarvoor een kijkje op onderstaande website

1703 Love to the Needy

Haim Barak, projectleider
Haim kwam met zijn ouders naar Israel uit Roemenië als kind van 3. Haim is 57 jaar en startte Ahava laNizkak (Love to the Needy) in 1997. Haim Barak is een man met een groot hart voor de daklozen, tienermoeders, nieuwe immigranten, overlevenden van de Holocaust en anderen die onder de armoedegrens leven. Veertien Messiaanse gemeenten zijn aangesloten bij het hulpnetwerk van Love for the Needy, waardoor zo’n 20 duizend mensen in Israël regelmatig worden voorzien van de meest noodzakelijke hulp die varieert van voedsel tot babyluiers, maar ook goede gebruikte kleding. De hulp wordt uitgedeeld zonder onderscheid van religie of ethnische achtergrond: orthodoxe, seculiere en messiaanse Joden, maar ook Arabische mensen kloppen aan bij een van de vele door Love to the Needy bevoorraadde hulpcentra in het land.

1707 Judith de Heer

Judith de Heer
In 1991 werd Judith onder auspiciën van de NEM (Near East Misssion) uitgezonden naar Israel. Ondanks dat ze een professionele Nederlandse verpleegkundige was, moest zij haar hele beroepsopleiding opnieuw doen, nu in het Hebreeuws. Dit bleek voor haar een goede voorbereiding voor haar toekomstige bediening. Jarenlang werkte Judith de Heer in het beroemde Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem. Zij kwam hierdoor in contact met zowel overlevenden van de Holocaust als met dikwijls zwaargewonde Israëlische soldaten, zowel jonge mannen als vrouwen. Toen Judith zo’n 12 jaar geleden stopte met haar baan in het ziekenhuis, ging zij zich concentreren op drie dingen: het bezoeken en troosten van de bejaarde Holocaust overlevenden, het bezoeken van de soldaten en het doen van voorbede voor Jeruzalem. Judith heeft overal gesprekken over de Heer: in de parken heeft ze haar vaste plekjes, in de winkels en bij de mensen thuis. Voor veel jonge mensen in Jeruzalem is zij een geestelijke moeder geworden. Judith is ook actief in kleine huisgroepen waar zij nieuwe gelovigen wegwijs maakt in de Bijbel en hen helpt in het navolgen van Yeshua.

1781 Desert Ark

Avishai en Jolanda Pinchas, projectleiders
Aan de grens met Egypte hebben de Israëlische Avishai en zijn Nederlandse vrouw Jolanda veel mensen opgevangen. Ze wonen er in een moshav en getuigen van visioenen en dromen waarin God tot hen sprak. Zo werd het mogelijk dat ze een groep van acht Soedanese gezinnen opvingen en tijdens de Gaza-oorlog van 2014 een groep Israëli’s die dichtbij de Gazastrook woonde. Verder zijn ze betrokken bij medische teams die overal te wereld kunnen worden ingezet bij natuurrampen en oorlogen. Avishai:’We bidden dagelijks met onze kinderen voor bescherming van de moshav, de grens en alle soldaten hier. Het is ons verlangen door gebed en aanbidding Gods aanwezigheid en zegen over dit gedeelte van de Negev te proclameren.'

1734 Fountain of Tears

Rick Wienecke, kunstenaar
Wienecke is een van oorsprong Canadese christelijke kunstenaar die al decennia in Israël woont. In 2001 kreeg hij van God de schijnbaar onmogelijke opdracht om een kunstwerk te maken dat het lijden van Jezus verbindt met dat van het Joodse volk in de Sjoa (Holocaust). Dat werd de Fontein van Tranen, gebaseerd op Jeremia 9:1.Zo ontstonden zeven subtiele afbeeldingen van Jezus aan het kruis in Jeruzalemsteen en zeven bronzen beelden van een Joodse man die een facet van het lijden uitbeeldt. Het is een echo tussen Jezus en het Joodse volk als het gaat om het lijden. ‘We hebben nooit verwacht dat er zoveel belangstelling voor zou zijn. Ik denk dat het een genezingsproces zonder woorden is wat God in werking zet bij het zien van de Fontein van Tranen,’ aldus Wienecke. Het kunstwerk is te bezichtigen in de woestijnstad Arad en Wienecke is bezig met een tweede Fountain of Tears bij de ingang van het nazi vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau.

1784 Life 4 Israel

Daniel en Riwka Keijzer
Het Messiasbelijdende Joodse stel verruilde in de zomer van 2016 hun veilige leventje in Amersfoort voor een onzeker bestaan in de kleine nederzetting Na’ale in Samaria. Met hun vier kinderen bouwen ze een nieuw bestaan in het beloofde land. Ze ervoeren de roep van God hierin. Riwka werkt voor de prolife organisatie Be’ad Chaim (P 1706) en Daniël werkt er als verpleegkundige. Daniël: ‘Als Messiaanse gelovigen zullen we ons geloof nooit aan een ander opdringen. Wij kunnen niemand veranderen, dat kan alleen God. Yeshua is onze leidsman en Hij houdt van mensen. Bovendien hoeven wij Gods plan met Israël niet in te vullen. Die maakbaarheid van het evangelie past totaal niet in het Midden-Oosten en in Israël.‘

1762 Matsliakh

Akiva Cohen, oprichter en manager
Matsliakh betekent ‘succesvol’ en dat is precies wat oprichter Akiva Cohen wil bereiken: dat jonge Messiasbelijdende Joden een succesvolle plek vinden in de Israëlische samenleving. Het gaat hem aan het hart dat velen uit de Messiaanse beweging hun geloof kwijtraken tijdens hun diensttijd of op de universiteit.Met een intensieve training van twee weken in groepen van 12 probeert Matsliakh deelnemers geestelijk weerbaar te maken. “We leren jongeren met het geloof de wereld in te gaan. De Heilige Geest gebruikt onze gaven om in onze cultuur het verschil te maken. Dat kan zijn als artiest of wetenschapper of wat dan ook.”

1761 Netivah

Joel Goldberg, oprichter en manager
Het Netivah Centrum richt zich op jonge Israëli’s. Het centrum biedt discipelschapstrainingen aan voor Messiaanse jongeren en bereidt hen voor op hun militaire dienstplicht, waar ze in aanraking komen met onder meer seksuele verleidingen. Oprichter Joel Goldberg heeft een passie voor het bemoedigen en versterken van jonge gelovigen in Israël. “Veel Messiaanse jongeren zijn de enige op hun school of in hun militaire eenheid. Wij helpen ze te groeien in geloof zodat ze de leiders worden van de nieuwe generatie gelovigen.”

1774 HaTikva Project

Evan Levine, directeur
HaTikva Project ondersteunt arme Israëlische gelovigen met financiële hulp. HaTikva Project runt ook een Messiaanse tandartspraktijk in Israël. Na de eerste vestiging in Jeruzalem is er onlangs een tweede praktijk in Haifa geopend. Israëliërs die geen tandarts kunnen betalen, ontvangen bij HaTikva (dat 'hoop' betekent) gratis behandelingen. Lokale gelovige tandartsen voeren de behandelingen uit. Via nazorg wordt met patiënten ook een relatie gelegd en indien mogelijk het evangelie gedeeld. Een nieuwe bediening van HaTikva is het toerusten van Messiaanse gezinnen als pleeggezin. Dit project heet Hatikva Families.

1708 Dugit Messianic Outreach Center

Avi Mizrachi, uitvoerend directeur
Het woord ‘Dugit’ betekent kleine vissersboot, zoals gebruikt door de discipelen van Jezus op het Meer van Galilea. In 1993 begon Dugit als een outreach centrum in het hart van Tel Aviv waar mensen in een liefdevolle omgeving terecht konden voor een kop koffie en waar ze konden horen over de liefde van Jezus. Regelmatig wordt er ‘Dugit Live’ gehouden, met optredens van gelovigen die door middel van muziek en getuigenissen hun geloof delen. Vanuit dit werk is de levendige gemeente Adonai Roi ontstaan, wat betekent: De Here is mijn Herder. De gemeente heeft tijdelijke huisvesting en is op zoek naar een eigen gebouw voor een Messiaans Centrum voor de mensen in Tel Aviv-Yafo.

1771 The Bible Society in Israel

Victor Kalisher, directeur
De Bible Society is gevestigd op een strategische plek tussen de Oude Stad en het stadscentrum van Jeruzalem. De Bible Society zet zich in om het Woord van God beschikbaar, toegankelijk en bekend te maken voor mensen in heel Israël, in hun moedertaal; hebreeuws. Gewerkt wordt onder meer aan een kinderbijbel met tekeningen in het Hebreeuws. Zie hierover meer in onderstaande video.

1720 Lech L’cha


Yonathan Stanfield, oprichter
Lech L’cha is een discipelschapstraining van drie maanden die jonge Israëlische gelovigen helpt groeien in geloof door middel van onderwijs, aanbidding, leiderschapstraining en ontmoeting met andere gelovigen. Ze willen discipelen maken die discipelen maken die op hun beurt weer discipelen maken. Ze rusten jonge Israëlische gelovigen toe voor het leven en een bediening in de gemeente en/of in de samenleving. Lech L’cha wil het leven van jongeren grondvesten in het woord van God en hen helpen een plek te vinden die past bij hun roeping en gaven.

1776 Israel College of the Bible

Erez Soref, directeur / Seth Postell, Decaan
Het Israel College of the Bible (ICB) is een erkende Israëlische bijbelschool die Bijbels en theologisch onderwijs biedt in het Hebreeuws. Doel van de opleiding is om de komende generatie van voorgangers en gemeenteleiders in Israël te trainen en om de wereldwijde Kerk te onderrichten in het plan van God voor Israël en de volken..

1752 Makor HaTikvah

Cookie Schwaeber-Issan, directeur
Makor HaTikva (‘Bron van Hoop’ in het Nederlands) is een Messiaanse basisschool in Jeruzalem. De school ziet het als roeping om kinderen toe te rusten als levend getuige van Jezus. De school werkt met gecertificeerde leerkrachten en wil in de toekomst graag overheidssteun krijgen, maar is nu nog afhankelijk van giften.

1786 Beit HaYeshua

Zvi Randelman, directeur
Beit HaYeshua (‘Huis van Jezus’ of ‘Huis van Verlossing’ in het Nederlands) is een afkickcentrum in Jeruzalem. Alcohol- en drugsverslaafden worden hier geholpen met afkicken van hun verslaving. In het centrum vinden bijbelstudies plaats en worden mensen intensief begeleid bij een nieuwe start.

1751 Ebenezer Home


Johnny Khoury, manager
Ebenezer Home is een verzorgingstehuis in Haifa waar Messiaanse Joden een thuis vinden. Het tehuis wordt geleid door de Arabische christen Johnny Khoury en zijn Messiaans-joodse vrouw Shoshanna. In het huis wonen onder andere overlevenden van de Sjo’a (Holocaust), Messiaanse Joden en arabische christenen. Elke dag is er een meditatief moment voor de bewoners.

1726 Jerusalem Institute of Justice

Calev Myers, advocaat
Advocaat Calev Myers zet zich met zijn Jerusalem Institute of Justice (JIJ) pro Deo in voor mensenrechten in Israël en de betwiste gebieden. Het instituut stelt de schending van mensenrechten door de Palestijnse Autoriteit aan de kaak, komt op voor slachtoffers van mensenhandel en prostitutie. Ook strijdt hij tegen de anti-Israëlische boycotbeweging BDS en maakt hij zich hard voor gelijke behandeling van etnische en religieuze groepen in Israël. Zo heeft het met succes de zaak aangevochten van honderden Messiaanse Joden die op basis van hun geloof geen Israëlisch paspoort kregen. Myers sprak ook het Europees Parlement toe en presenteerde een rapport voor de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Voor studenten is het mogelijk om stage te lopen bij het Jerusalem Institute of Justice. Neem voor meer informatie contact met ons op.

1706 Be'ad Chaim/Pro Life

Sandy Shoshani, nationaal directeur
Be’ad Chaim (Voor het leven) is een Pro Life organisatie, toegewijd aan de bescherming van moeder en kind. Met centra in heel Israël en een hulplijn voor zwangere en alleenstaande moeders, helpt het vrouwen die een abortus overwegen. Vrouwen worden geholpen met gesprekken en morele en praktische ondersteuning als kleding en luiers. Honderden baby’s zijn op deze manier gered. Be’ad Chaim geeft ook jaarlijks een kalender uit met prachtige foto’s van geredde kinderen!