Messiaanse bedieningen in Israël

Comité Gemeentehulp Israël ondersteunt naast gemeenten ook bedieningen in Israël. Dit zijn projecten van gelovigen in Israël, die zich inzetten om Jezus bekend te maken onder hun volksgenoten.

Onderstaand vindt u een overzicht van de Messiaanse bedieningen die door Comité Gemeentehulp Israël worden ondersteund. Wanneer er in het verleden een artikel in het Israël Gemeentenieuws is verschenen staat de link naar het desbetreffend magazine bij de informatie van de bediening vermeld.

P 1770 Love to the Needy

Zoals de naam (liefde voor de behoeftigen) van het project al zegt, richt oprichter Chaim Barak zich met zijn team op de vele mensen in Israël die hulp nodig hebben. De organisatie werd opgericht in 1997 en helpt daklozen, tienermoeders, mensen onder de armoedegrens, nieuwe immigranten en overlevenden van de Sjo’a.

P 1807 Beit HaKerem

Jan en Mies Barendse verblijven vier keer per jaar zes weken in Israël. Vanuit hun uitvalsbasis in Migdal aan het Meer van Tiberias onderhouden ze intensief contact met gemeenten in heel het land. Zo bouwen ze bruggen tussen Arabische en Joodse gelovigen en tussen Israël en Nederland.

P 1761 Netivah

Het Netivah Centrum biedt discipelschapstrainingen aan voor Messiaanse jongeren en bereidt hen voor op hun militaire dienstplicht. Alle mannen en vrouwen moeten in Israël op 18-jarige leeftijd het leger in. Ze komen er in aanraking met seksuele verleidingen en maken niet zelden heftige situaties mee aan Israëls frontlinies.

P 1752 Makor HaTikvah

Makor HaTikvah (Bron van Hoop) is de enige Messiaanse school in Israël en is gevestigd het hart van Jeruzalem. De school is voor kinderen van 6 tot 15 jaar en wil hen toerusten tot levend getuige van Jezus. De staat Israël heeft de school inmiddels erkend, maar voor financiën is Makhor haTikvah afhankelijk van giften.

P 1784 Life 4 Israel

Het Messiasbelijdende Joodse gezin verhuisde in 2016 van Amersfoort naar een de kleine nederzetting Na’ale in Samaria. Met hun vier kinderen bouwen ze een nieuw bestaan in het beloofde land. Riwka is actief voor de prolife organisatie Be’ad Chaim (P 1706) en Daniël werkt als verpleegkundige in een ziekenhuis in Jeruzalem.

P 1762 Matsliakh

Matsliakh betekent ‘succesvol’ en dat is precies wat oprichter Akiva Cohen wil bereiken: dat jonge Messiasbelijdende Joden een succesvolle plek vinden in de Israëlische samenleving. Het gaat hem aan het hart dat velen uit de Messiaanse beweging hun geloof kwijtraken tijdens hun diensttijd of op de universiteit.

P 1774 HaTikva Project

HaTikva (de hoop) ondersteunt arme Israëlische gelovigen met financiële hulp. De organisatie runt tandartsklinieken en ondersteunt Messiaanse gelovigen om pleegouder te worden. In de tandartspraktijk krijgen arme Israëli’s goedkope of zelfs gratis tandartszorg. Na de eerste kliniek in Jeruzalem, is er nu een tweede in Haifa.

P 1708 Dugit Messianic Outreach Center

Het woord ‘Dugit’ betekent kleine vissersboot, zoals gebruikt door de discipelen van Jezus op het Meer van Galilea. In 1993 begon evangelist Avi Mizrachi met straathoekwerk in het hart van Tel Aviv. Mensen krijgen liefde, aandacht en hulp. Broodnodig, want Tel Aviv kent veel daklozen en mensen met drugs- en andere verslavingen.

P 1771 The Bible Society in Israel

Vlakbij de Oude Stad aan het begin van de Jaffa straat is het Israëlische Bijbelgenootschap gevestigd. De organisatie zet zich in om het Oude en Nieuwe Testament beschikbaar, bekend en toegankelijk te maken in Israël. De organisatie ontwikkelt kindermateriaal en vertalingen van de Bijbel in modern Hebreeuws.

P 1720 Lech L’cha

Lech L’cha (Ga op pad) is een discipelschapstraining van drie maanden die jonge Israëlische gelovigen helpt groeien in geloof door middel van onderwijs, aanbidding, leiderschapstraining, diaconaal werk en ontmoeting met andere gelovigen. De visie is: discipelen maken die discipelen maken die op hun beurt weer discipelen maken.

P 1776 Israel College of the Bible

Het Israel College of the Bible (ICB) is een erkende Israëlische Bijbelschool in Netanya. De school biedt sinds 1990 biedt Bijbels en theologisch onderwijs voor Joden en Arabieren. Doel van de opleiding is om de komende generatie van voorgangers en gemeenteleiders in Israël te trainen en om de wereldwijde Kerk te onderrichten in het plan van God voor Israël en de volken.

P 1786 Beit HaYeshua

Beit HaYeshua (Huis van Jezus of Huis van Verlossing) is een afkickcentrum in Jeruzalem. Alcohol- en drugsverslaafden worden hier geholpen met afkicken. In het centrum vinden Bijbelstudies plaats en worden mensen intensief begeleid bij een nieuwe start van hun leven. In Israël leven zo’n 20 duizend hard drugs verslaafden.

P 1751 Ebenezer Home

Huize Ebenezer is een Messiaans verzorgingstehuis in Haifa. Het complex is in de jaren ’70 gesticht door Noorse christenen. Op dit moment wonen er ongeveer 30 bejaarde bewoners, zowel Messiaanse Joden als Arabische christenen. Het tehuis wordt geleid door de Arabische Johnny Khoury en zijn Messiaans-joodse vrouw Shoshanna.

P 1726 Jerusalem Institute of Justice

Advocaat Calev Myers zet zich met het Jerusalem Institute of Justice (JIJ) in voor mensenrechten in Israël en de Palestijnse gebieden. Het instituut stelt de schending van mensenrechten door de Palestijnse Autoriteit aan de kaak maar komt ook op voor de rechten van Messiaanse joden in Israël. Ook strijdt het tegen de anti-Israëlische boycotbeweging BDS.

P 1706 Be'ad Chaim/Pro Life

Be’ad Chaim (Voor het leven) is een Pro Life organisatie, toegewijd aan de bescherming van moeder en kind. Met centra in heel Israël en een hulplijn voor zwangere en alleenstaande moeders helpt het vrouwen die een abortus overwegen of laten uitvoeren. Vrouwen worden geholpen met gesprekken en morele en praktische ondersteuning.

P 1709 Trumpet of Salvation

Oprichter Jacob Damkani is evangelist in hart en nieren en heeft vele Israëli’s het goede nieuws over hun Messias gebracht. Jacob groeide op in een religieus gezin in Israël en kwam tijdens een spirituele zoektocht in de Verenigde Staten tot geloof in Jezus. God riep hem om het Evangelie in Israël te brengen onder het Joodse volk.

P 1707 Judith de Heer

In 1991 werd Judith door de NEM (Near East Ministry) uitgezonden naar Israël. De hele opleiding verpleegkunde moest Judith opnieuw doorlopen, maar dan in het Hebreeuws. Dit bleek een goede voorbereiding voor haar toekomstige bediening. Jarenlang werkte Judith in het beroemde Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem.

P 1781 Desert Ark

Aan de grens met Egypte hebben de Israëlische Avishai Pinchas en zijn Nederlandse vrouw Jolanda in de loop der jaren veel mensen opgevangen. Zoals een groep van acht Soedanese gezinnen die naar Israël waren gevlucht. Tijdens de Gaza-oorlog van 2014 kwam een groep Israëli’s uit de omgeving van Gaza bij hen.

P 1734 Fountain of Tears

Fountain of Tears is een gedenkmonument in de woestijnstad Arad. Het verbeeldt het lijden van Jezus aan het kruis en het lijden van de Jood in de nazi-kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Heer aan het kruis voert een dialoog met de kampoverlevende. Deze onvoorstelbare combinatie heeft vele Israëli’s en christenen diep geraakt.