Visie en doelstelling

Comité Gemeentehulp Israël heeft de visie en stelt zich ten doel

Messiaans-Joodse gemeenten en bedieningen in Israël ondersteunen met gebed en financiële middelen.

Christenen en gemeenten in Nederland informeren (1) over de Messiaans-Joodse gemeenten in Israël en (2) over de Joodse wortels van het christelijke geloof.

Uitgangspunt hierbij zijn twee citaten uit de brieven van de apostel Paulus in het Nieuwe Testament:

Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.
Romeinen 15:27
Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken….
Efeziërs 2:14
 
Antisemitisme
 
Positieverklaring Israël

Bijbelse Feesten

Je hoort er de laatste jaren steeds meer over in christelijke kringen: de ‘joodse feesten’. Sommige christenen beginnen deze feesten ook te vieren. Het gaat om de speciale dagen die God in Leviticus 23 voorschrijft aan het volk Israël:
Sabbat, Pesach, Feest van de Ongezuurde Broden, Eerstelingenfeest, Wekenfeest, Dag van de Bazuinen, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest. Je kunt daarom ook spreken van Bijbelse feesten. We vertellen je graag hoe Comité Gemeentehulp Israël in deze kwestie staat. Daarvoor moeten we wel even de geschiedenis induiken. 

 
Bijbelse feestdagen - inleiding
 
Sabbat
 
Pesach en Ongezuurde broden
 
Eerstelingenfeest
 
Wekenfeest
 
Dag van de Bazuinen
 
Grote Verzoendag
 
Loofhuttenfeest