Visie en doelstelling

Comité Gemeentehulp Israël heeft de visie en stelt zich ten doel

Messiaans-Joodse gemeenten en bedieningen in Israël ondersteunen met gebed en financiële middelen.

Christenen en gemeenten in Nederland informeren (1) over de Messiaans-Joodse gemeenten in Israël en (2) over de Joodse wortels van het christelijke geloof.

Uitgangspunt hierbij zijn twee citaten uit de brieven van de apostel Paulus in het Nieuwe Testament:

Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.
Romeinen 15:27
Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken….
Efeziërs 2:14
 
Antisemitisme
 
Positieverklaring Israël
 
Bijbelse feesten