Vacatures

Vrijwilligers

Wij geloven dat groei van onze kerken en gemeenten in Nederland pas mogelijk is als wij niet alleen God, maar ook zijn volk Israël erkennen en zegenen. Gelukkig raken steeds meer gemeenten hiervan doordrongen en vragen het CGI hen te helpen Israël te zegenen en de gemeente de Joodse wortels te laten hervinden.

Het CGI helpt met Israëldiensten, studie- en gemeentereizen en collecteprojecten. Maar ook met het bieden van onderwijs over de Joodse wortels van het Christelijk geloof en Bijbelonderwijs over de profetiën. Ook helpt het CGI de gemeenteleiding in Israël een volwaardige plek te geven binnen het gemeenteopbouwwerk.

Een van de speerpunten voor de komende jaren is het enthousiast maken van jongeren voor de Messiaanse Beweging in Israël.

Het aantal lezers van Israël Gemeentenieuws groeit en daarmee ook het gebedswerk door het hele land. Ook is steeds vaker het CGI te vinden op landelijke en regionale conferenties en Israël bijeenkomsten. Hierdoor zijn er steeds meer vrijwilligers nodig die, na een goede voorbereiding het werk mee helpen dragen.

Voel jij je aangesproken om een deel van jouw tijd te investeren?

Stuur een brief naar: Comité Gemeentehulp Israël, t.a.v. de heer J. Bönker, Veldwade 20A,
3439 LE Nieuwegein of mail naar j.bonker@cgi-holland.nl

 

bestuur, medewerkers en vrijwilligers tijdens de CGI Medewerkersdag 2017
--