Organisatie

Medewerkers

bestuur, medewerkers en vrijwilligers tijdens de CGI Medewerkersdag 2017

 


 

Directeur

De Directeur is in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement belast met de dagelijkse aansturing van de organisatie, onder toezicht van het bestuur. De directeur legt op regelmatige basis verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde beleid. 

 

Dhr. Jaap Bönker, directeur

Telefoon: 055- 843 19 04 (Telefonisch bereikbaar op ma en woensdag tussen 09.00-12.00)
Email: j.bonker@cgi-holland.nl

 


Boekhouding

De boekhouder is verantwoordelijk voor de boekhouding. Oftewel, zijn taken en werkzaamheden bestaan uit het bijhouden van de inkomsten en uitgaven van de stichting. Hij regelt de administratieve zaken, inclusief het betalen van de maandelijkse rekeningen. Het uiteindelijke doel van een boekhouder is om overzicht te houden in de financiële positie van de stichting. Naast deze taken is onze administrateur ook verantwoordelijk voor het adresbeheer.

Dhr. Johan van Otterloo, boekhouder, adresbeheer

Email: adresbeheer@cgi-holland.nl


Vrijwilligers staf

 
Coördinator Gebedsmuur
 
Coördinator ICT
 
Coördinator Onderwijs
 
Webshop

Bestuur

Dagelijks bestuur:
Dhr. Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug (voorzitter, manager Provincie NH, voorganger VPE)
Dhr. Coen van der Lek, Dordrecht (secretaris)
Dhr. Wiebe Dijkstra, Steenwijk (penningmeester)

Algemeen bestuur:
Het Algemeen bestuur bestaat uit het Dagelijks bestuur én de volgende leden:

Dhr. Henk Mulder, Borger (gepensioneerd, VPE-lid)
Dhr. Jan Boonstra, Zuidhorn (gepensioneerd)
Mw. Nathanja Licht, Haarlem (oudste in Pinkstergemeente)