CGI zoekt 2 algemene bestuursleden

Comité Gemeentehulp Israël (CGI) ondersteunt Messiaans-Joodse en Arabische gemeenten en bedieningen in Israël met gebed en financiële middelen. Ook informeert CGI christenen en gemeenten in Nederland over dit werk in Israël en over de Joodse wortels van het christelijke geloof.

Uitgangspunt hierbij zijn twee citaten uit de brieven van de  apostel Paulus in het Nieuwe Testament: Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen. (Romeinen 15:27) Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken… (Efeziërs 2:14)

Op korte termijn zoekt het CGI twee algemeen bestuursleden.

Wat wij vragen:

 • een levend geloof in Jezus Christus, Gods
 • Zoon, Messias van Israël;
 • visie op Gods plan met het Joodse volk in deze tijd;
 • hart voor het volk en land Israël;
 • hart voor de Messiaanse gelovigen en hun kwetsbare positie binnen Israël;
 • hart voor Arabische christenen die positief tegenover Israël staan en hun kwetsbare positie binnen Israël;
 • vermogen om mee te bouwen aan de toekomst van CGI en de uitdagingen die daarbij horen, zoals het betrekken van nieuwe generaties bij het werk en/of het geestelijk ondersteunen van leiders in de Israëlische geestelijke frontlinie;
 • enige kennis van het kerkelijke landschap in Nederland en de diverse visies rond Israël;
 • ervaring met en/of visie op marketing en communicatie;
 • bestuurlijke ervaring is een pré, maar geen voorwaarde.

Wat wij bieden:

 • een hecht bestuursteam waarbinnen bestuursleden hun kennis en netwerk kunnen ontwikkelen ten dienste van CGI;
 • de mogelijkheid betrokken te zijn bij de bouw van Gods Koninkrijk in het land van de Bijbel met alle uitdagingen en zegeningen die daarmee gepaard gaan.
 • de mogelijkheid om met uw eigen talenten en gaven in te zetten en te ontwikkelen binnen onze missie;
 • de mogelijkheid met CGI eenmaal per 3 jaar projecten in Israël te bezoeken.
 • Een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Het bestuur van CGI vergadert zes keer per jaar. Verwachte tijdbelasting: max 4 uur per week. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur, vragen wij nadrukkelijk ook vrouwen en mensen vanuit een traditioneel kerkelijke achtergrond te reageren.

We zien uw reactie graag tegemoet vóór 1 januari. U kunt deze sturen naar directeur Jaap Bönker: . Voor vragen kunt u ook op dit mailadres terecht.

10-11-2020