Gevers bedankt!

In 2019 is door Comité Gemeentehulp Israël € 239.361,00 uitgekeerd aan projecten in Israël. Bestuur en medewerkers van CGI zijn u als gever dankbaar voor uw betrokkenheid afgelopen jaar.

Het geld is uitgekeerd onder 24 gemeenten, waaronder 22 Joodse en 2 Arabische. Daarnaast steunde u in totaal 23 bedieningen, waaronder projecten rond verslaafdenzorg, hulp aan ongepland zwangeren, medische zorg en voedsel- en kledingverstrekking.

Naast al uw giften ontving CGI ook legaten met een specifieke, maar ook algemene bestemming. Ook de algemene middelen zullen we in 2020 aanwenden voor projectondersteuning. 

Uw betrokkenheid (in gebed en financiën) wordt ook dit jaar zeer gewaardeerd!

(Photo: by Skitterphoto from Pexels)

21-01-2020