Nieuwe Bijbelvertaling in modern Hebreeuws

Voor het eerst in de geschiedenis is er een Bijbel in modern Hebreeuws met kanttekeningen beschikbaar. Het Bijbelgenootschap in Israël heeft lange tijd gewerkt aan deze nieuwe vertaling. Zowel het Oude als Nieuwe Testament zijn vertaald in modern Hebreeuws dat goed leesbaar is voor Israëli's van nu.

Het modern Hebreeuws is een jonge taal die snel verandert. Mede daardoor is het Bijbels Hebreeuws voor Israëli's zeer moeilijk te begrijpen. Het bevat veel onbekende woorden. De vorige Hebreeuwse vertaling uit de jaren '70 is voor veel mensen in Israël nu al niet meer goed te lezen. Zeventig procent van de Messiaanse gemeenten in Israël gebruikt die vertaling. 

De nieuwe vertaling uit 2019 moet de kloof naar de lezer dichten. Op elke pagina staat uitleg van moeilijke woorden, alsmede tekstverwijzingen naar andere bijbelboeken. Directeur Victor Kalisher van het Israëlisch Bijbelgenootschap is erg blij dat dit grote werk nu is afgerond. Hij hoopt dat veel Israëli's op deze manier in contact komen met Gods woord. De nieuwe uitgave is te bestellen via deze website: https://bit.ly/2Xofd18

Foto: Victor Kalisher (Israëlisch Bijbelgenootschap) met vertaler Joel Rosenberg.


CGI ondersteunt het Bijbelgenootschap in Israël al jaren.
Zie projectpagina: P 1771 The Bible Society in Israel

13-12-2019