Conferentie: Oprichten van tabernakels voor Adonai in Europa

Op zaterdag 11 mei organiseert de internationale alliantie van Messiaanse Gemeenten en Synagogen (IAMCS) een conferentie in Amsterdam.

Deze zal plaatsvinden bij de Joods-Messiaanse gemeente Beth Shiloach. Het thema is: ‘Oprichten van tabernakels voor Adonai in Europa.’ Meer informatie op: www.beitshiloach.nl.
04-03-2019