Trumpet of Salvation

Jacob Damkani, projectleider

Deze bediening is in Israël gestart in 1984. Jacob is geroepen om het evangelie van Yeshua Hamasiach (Jezus de Messias) eerst bij de Jood te brengen, maar ook bij de heidenen. Het werk van Trumpet of Salvation is toegewijd om het evangelie onder Joden op een Joodse manier te verkondigen. Dit gebeurd door evangelisatie-acties, toerusting van gelovigen, discipelschapstraining en verkondiging van het evangelie in de media. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van Trumpet of Salvation in Israël. Neem daarvoor een kijkje op onderstaande website

Informatie Messiaanse bediening:

Type: Evangelisatie

Projectnummer: 1709

Plaats: Tel Aviv

Website: www.trumpetofsalvation.org

Video: volg deze link

 

06-08-2018