P 1796 Shavei Tzion

Shavei Tsion (teruggekeerden naar Sion) is een overwegend Russische gemeente in Haifa. De gemeente heeft een sterke focus op onderricht uit de Torah en ziet Jezus als ‘de vleesgeworden Torah.’ Ook wordt de Joodse identiteit benadrukt, wat tot uiting komt in bijvoorbeeld keppels die je hier nog wel eens ziet.

De gemeente geeft zo’n 120 kinderen uit de buurt les op diverse artistieke gebieden, zoals schilder- en muziekles. Veel van de deelnemers komen uit niet-gelovige gezinnen. Ook heeft de gemeente een eigen kleine tv studio. De Bijbelstudies die hier worden opgenomen, staan op het Russischtalige YouTube kanaal OasisMedia. 

Plaats: Haifa
Voorganger: Leon Mazin
Website: www.shaveitzion.org

19-06-2019

Gerelateerde informatie

Tents of Mercy (tenten van genade) is een gemeentestichtingscentrum. Het volgt de apostolische beweging van uitbreiding van het Koninkrijk van God naar onbereikte gebieden in Israël. Het doet dat door het bieden van humanitaire hulp, outreach en gemeentestichting. Inmiddels zijn er vijf lokale gemeenschappen in het noorden van Israël gesticht.
P 1718 Tents of Mercy
01-01-2019
De gemeente Rivers of Living Water (Rivieren van levend water) in Karmiël bestaat grotendeels uit Russische Joden die in de afgelopen decennia aliyah naar Israël maakten. De gemeente doet veel aan hulpverlening onder nieuwe immigranten. Ze krijgen producten en huisraad en een uitnodiging voor een bijeenkomst waar met mensen wordt gepraat en eventueel gebeden.
P 1714 Rivers of Living Water
19-06-2019
Tiferet Yeshua (Glorie van/voor Jezus) is een Hebreeuws-talige gemeente in Tel Aviv en ziet het als haar roeping om discipelen te maken die met hun hele hart de Heer willen volgen. De gemeente is erg actief op internet met studies en getuigenissen. De gemeente organiseert ook concerten en heeft een koffietent.
P 1728 Tiferet Yeshua
01-06-2019