P 1751 Ebenezer Home

Huize Ebenezer is een Messiaans verzorgingstehuis in Haifa. Het complex is in de jaren ’70 gesticht door Noorse christenen. Op dit moment wonen er ongeveer 30 bejaarde bewoners, zowel Messiaanse Joden als Arabische christenen. Het tehuis wordt geleid door de Arabische Johnny Khoury en zijn Messiaans-joodse vrouw Shoshanna.

Het pand wordt momenteel gerenoveerd om aan alle moderne eisen te voldoen. In de kelder moet een ruimte komen waar bewoners in tijd van oorlog kunnen verblijven. Khoury: ‘Veel bewoners hebben hun leven lang in dienst van God gewerkt en geen pensioen opgebouwd. Wij ondersteunen hen in hun woonlasten, maar daarvoor hebben we meer giften nodig. Het leven in Israël is duur.’ Het ministerie van Volksgezondheid heeft Ebenezer tijd gegeven om de vereiste aanpassingen te doen. Van het huis gaat namelijk een goed getuigenis uit.

Manager: Johnny Khoury
Type: Verzorgingshuis voor Holocaustoverlevenden
Plaats: Haifa
Website: www.ebenezer.co.il
Video: volg deze link
Gemeentenieuws: GemeenteNieuws_apr2016.pdf

24-07-2019

Gerelateerde informatie

HaTikva (de hoop) ondersteunt arme Israëlische gelovigen met financiële hulp. De organisatie runt tandartsklinieken en ondersteunt Messiaanse gelovigen om pleegouder te worden. In de tandartspraktijk krijgen arme Israëli’s goedkope of zelfs gratis tandartszorg. Na de eerste kliniek in Jeruzalem, is er nu een tweede in Haifa.
P 1774 HaTikva Project
24-07-2019
Vlakbij de Oude Stad aan het begin van de Jaffa straat is het Israëlische Bijbelgenootschap gevestigd. De organisatie zet zich in om het Oude en Nieuwe Testament beschikbaar, bekend en toegankelijk te maken in Israël. De organisatie ontwikkelt kindermateriaal en vertalingen van de Bijbel in modern Hebreeuws.
P 1771 The Bible Society in Israel
24-07-2019
In 1991 werd Judith door de NEM (Near East Ministry) uitgezonden naar Israël. De hele opleiding verpleegkunde moest Judith opnieuw doorlopen, maar dan in het Hebreeuws. Dit bleek een goede voorbereiding voor haar toekomstige bediening. Jarenlang werkte Judith in het beroemde Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem.
P 1707 Judith de Heer
23-07-2019