Spreekbeurt Jaap Bönker

30-09-2018
10:00 tot 12:00

Spreekbeurt Jaap Bönker

30-09-2018
10:00 tot 12:00
Locatie
Evangeliegemeente Reveil
Punter 44-02
Lelystad
Website

Spreekbeurt Jaap Bönker

Spreekbeurt Jaap Bönker
onderwerp: de vreugde van het Loofhuttenfeest en wat de rol daarin is van de de gemeenten die Jesjoea als leidsman hebben.

Locatie
Evangeliegemeente Reveil
Punter 44-02
Lelystad
Website