Comité Gemeentehulp Israël ondersteunt Messiaanse gemeenten en bedieningen in Israël en wil christenen in Nederland bij dit werk betrekken.
Online doneren
Israël Gemeentenieuws
Discipelschap voor soldaten
Weerstand én zegen in Beit El

Laatste nieuws

Spontane hulpactie voor families in Noord-Galilea
Ook Israël is hard getroffen door de coronacrisis. Pesach is dit jaar heel anders. Niemand mag de deur uit, net als bij het eerste Pesach in Egypte. (Exodus 12:22) Als CGI denken we juist nu aan onze Joodse medegelovigen in Israël. Vandaar een Pesach hulpactie. In het verslag van CGI-ambassadeur Jan Barendse leest u hoe de hulp werd ontvangen.
Nieuw nederlandstalig boek Mark Kinzer
Kortgeleden verscheen bij Scholten uitgeverij het boek 'Israël in het hart van de Kerk'. De ondertitel luidt ‘Jezus in het hart van Israël’. Dit boek bevat onder meer vijf in het Nederlands vertaalde lezingen die de messiasbelijdende theoloog dr. Mark Kinzer in het najaar van 2015 in Nederland gaf. Die lezingen maakten destijds veel indruk. Met het verschijnen van dit boek is het werk van Mark Kinzer nu voor het eerst in Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. Aanvankelijk zou hijzelf bij de presentatie van dit boek in Nederland aanwezig zijn geweest, wat niet doorging vanwege het coronavirus.
Hulpacties
Net als overal in de wereld, ontstaan ook in Israël allerhande hulpacties. Ook de gelovigen zijn hierin actief. Zo ziet pastor Salim Shalash van de Arabische Home of Jesus the King Church veel armoede ontstaan door de coronacrisis. Mensen raken hun baan en inkomen kwijt. Shalash wil daarom dit jaar het aantal voedselpakketten voor Joodse en Arabische gezinnen met Pesach en Pasen verdubbelen.

Laatste preken

Agenda