Beloningsbeleid

Bestuurders:

Bestuursleden ontvangen, indien zij aan de vereisten voldoen, een gepaste onkostenvergoeding. Dit is een vergoeding voor de werkelijke kosten òf een vaste onkostenvergoeding van maximaal 150 euro per maand met een maximum van 1500 euro per jaar. Volgens de regels die de Belastingdienst hiervoor heeft vastgesteld. Bestuursleden kunnen ervoor kiezen hun uitgekeerde vrijwilligersvergoeding als gift terug te storten aan het CGI maar zijn dat niet verplicht.

Vrijwilligers:

Contract-vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de gemaakte onkosten conform de regeling die geldt voor bestuurders, mits zij voldoen aan de vereisten ten aanzien van de beschikbare uren.

Short-term vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de werkelijke kosten.

Directie:

De directeur ontvangt een modaal salaris naar rato van zijn/haar parttime contract. Daarnaast ontvangt hij/zij een onkostenvergoeding en een variabele reiskostenvergoeding.