cgi-visual3

Wat is CGI?

Comité Gemeentehulp Israël is een stichting die zich al vanaf de tachtiger jaren sterk maakt om de Joods-Messiaanse gemeenten in Israël te ondersteunen en dit werk bekend te maken bij christenen en gemeenten in Nederland. En gemeenten te helpen bij het (her)vinden van de Joodse wortels van het christelijke geloof.

Bidden

Het CGI helpt mensen en gemeenten in Nederland te bidden voor Israël in het algemeen en de Joods-Messiaanse gemeenten in het bijzonder.

Geven

Het CGI stimuleert mensen en gemeenten in Nederland te geven aan Joods-Messiaanse gemeenten in Israël én bij te dragen aan de doelstellingen van het CGI in Nederland.

Israel

Rond 1980 zijn de eerste Joods-Messiaanse gemeenten ontstaan. Dit is nu uitgegroeid tot een grote beweging van circa 200 gemeenten met ongeveer 20.000 leden. Er is een Theologische academie die de opleiding verzorgt van 200 voorgangers bestaande uit Messiaanse Joden en Arabische christenen. Het CGI onderhoudt nauwe banden met de gemeenten en hun bedieningen.

Nederland

De laatste jaren zijn er steeds meer kerkelijke gemeenten die zich verbonden weten met Israël en zich verbonden voelen met de Joods-Messiaanse beweging. Vele gemeenten (her)ontdekken de Joodse wortels van het christendom en laten zich hierover onderwijzen. Vele gemeente zijn reeds banden aangegaan met een gemeente in Israël. Het CGI coacht gemeenteleiders in Nederland met betrekking tot de relatie Israel en de Gemeente. Ook geeft het CGI onderwijs over de Messiaanse gebruiken; zoals de Bijbelse Feesten en de Shabbat.