Studiereizen

10-daagse CGI Studiereis naar Israël 

2-10 november 2016 m.m.v. Peter en Vanessa Steffens

Een Israëlreis inspireert je voor het leven. Maar wie de voorganger of oudste laat deelnemen aan een Studiereis inspireert daarmee de hele gemeente.

Het CGI startte in vorig voor- en najaar met Studiereizen naar Israel met medewerking van Bijbelleraren Peter en Vanessa Steffens. Ook dit jaar en volgend jaar willen wij studiereizen organiseren. We bezoeken indrukwekkende Bijbelse plaatsen en ontdekken de rijkdom van de Bijbelse profetieën. Ook brengen we u in contact met de leiders van Messiaanse gemeenten. Zo’n studiereis vraagt veel studie en voorbereiding. Daarom is er een aparte voorbereidingsdag op een zaterdagochtend en een evaluatiedag na afloop. De 10-daagse studiereis is uitsluitend bedoeld voor gemeenteleiders (oudsten) en voorgangers met hun echtgenoten.

Voorwaarden
Tijdens de reis wordt veel gelopen en dat vraagt daardoor lichamelijk wel iets van de deelnemers. Als indicatie geldt dat u een uur zelfstandig kunt lopen (dus zonder hulp). Een persoonlijke screening op gemeentelijke functie, motivatie, intenties en achtergrond is onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Deelname aan de voorbereidingsdag is essentieel voor de gehele reis.

Inlichtingen en aanmelding per e-mail: reisbureau@cgi-holland.nl of telefonisch 055-8431904  (tijdens kantooruren)

Aanmeldingsprocedure:

1. U geeft zich op bij het CGI als belangstellende

2. U ontvangt van het CGI de reisinformatie

3. U geeft zich op als potentiële deelnemer bij het CGI + pasfoto + motivatie

4. Bent u geselecteerd dan ontvangt u een link waarop u zich definitief kunt aanmelden.

5. U geeft zich op via de link en betaalt een borgsom

6. Uw deelname aan de reis is definitief als deze door het CGI is bevestigd en u de totale reissom heeft betaald.

Belangrijk om te weten:

1. Omdat het een studiereis betreft voor (aankomende) gemeentenleiders kunnen de reiskosten in veel gevallen fiscaal aftrekbaar zijn.

2. De reis is een investering in de geestelijke groei van de hele gemeente. Om de gemeente hiervan bewust te maken raden wij het aan om de gemeente ook (een deel van) de reiskosten voor haar rekening te laten nemen.

3. Vanwege de persoonlijke geestelijke groei van de deelnemer is het belangrijk om ook als echtpaar deel te nemen (indien u gehuwd bent). Financieel is dat ook voordeliger omdat er dan geen single-toeslag hoeft te worden betaald.