Jongerenreizen

15-daagse Israël Jongeren-studiereis (22 – 35 jaar)
2018 o.l.v. Peter en Vanessa Steffens
  

Artikel Jongerenreis CGI – juli 2016

Giften t.b.v deze jongerenreis kunnen worden overmaakt op rek nr. NL19INGB0004651992 t.n.v. Comité Gemeentehulp Israël o.v.v. P1800 Jongerenreizen

In 2017 zal er geen Jongerenreis plaatsvinden . In 2018 staat dit wel weer op de planning. Nadere informatie volgt zsm op de website!