Positieverklaring Israël

Israël Positieverklaring downloaden (in PDF)

Op de Jaarvergadering van de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) in november 2011 in Bunnik bijeen is de Israël Positieverklaring unaniem aanvaard door alle persoonlijke leden (o.a. voorgangers en predikanten) en aangesloten gemeenten.

Israel-positieverklaring-VPE