Overheadkosten

Inhoudingspercentage ten behoeve van overhead

Van de giften die ten behoeve van een bepaald project worden gedoneerd (zogenaamde gelabelde giften) is het CGI genoodzaakt een percentage van de gift in te houden voor overheadkosten. Dit ingehouden percentage wordt alleen besteed aan kosten die direct betrekking hebben op werving voor de betreffende projecten (zoals wervingskosten, beheer en administratie). Dus niet voor andere doeleinden
Het CGI streeft ernaar dit percentage zo laag mogelijk te houden. Dit is echter afhankelijk van binnenkomende algemene giften. Het percentage overheadkosten varieert van 5 tot 15% * van de binnengekomen gelabelde giften. Per jaar wordt bekeken of dit percentage naar beneden kan worden bijgesteld.

* Het CBF -de organisatie die goede doelen beoordeelt- hanteert een maximum van 25% als overheadpercentage voor fondswerving, beheer en administratie. Het CGI streeft ernaar om zoveel mogelijk middelen aan projecten in Israël te steden en wil daarom ruim onder deze norm blijven.