Winkel

 

In de geest en kracht van Elia

David Davis

prijs : € 15,00  tijdelijk € 5 (excl. 4,50 verzendkosten)
ISBN: 90-77412-12-3
bestellen bij  CGI uitgeverij

Wat heeft het leven en de tijd van Elia ons te zeggen over Israël, de Islam en de Kerk? David Davis ontvouwt in dit boek op een schilderachtige manier zijn visie over het werk in Noord-Israël aan de hand van de verhalen over Elia en Elisa. Die visie is dat ‘Joden en Arabieren’ samen God aanbidden als ‘de ene nieuwe mens’ (Efeziërs 2:14-15). Dit lezenswaardige boek brengt de geschiedenis van Elia heel dichtbij en zet je steeds aan tot nadenken. Het is geschreven vanuit de geloofspraktijk. David is een echte pionier en werd ooit vanuit Time Square Church (David Wilkerson) in New York samen met zijn vrouw Karen uitgezegend voor dit werk in Israël.

 

Vloedgolf van Gods liefde

Peter Tsukahira

prijs : € 12,00  tijdelijk € 5  (excl. 4,50 verzendkosten)
ISBN nr. 978-90-812915-2-1
bestellen bij CGI uitgeverij

Vloedgolf van Gods liefde raakt alle christenen van nu. Het laat de Bijbelse betekenis zien van het huidige herstel van Israël eerst politiek en dan geestelijk. Peter geeft ons licht op een aantal geweldige wonderen die veel gelovigen in de 21e eeuw nog niet hadden ontdekt.

 

 

 

De zaak van mijn Vader
Peter Tsukahira

prijs : € 12,00  tijdelijk € 5 (excl. 4,50 verzendkosten)
ISBN nr. 978-90-812915-3-8
bestellen bij CGI uitgeverij

De zaak van mijn Vader zal uw inzichten over roeping en werk vernieuwen. De kerk mag zich niet beperken tot alleen maar een wekelijkse samenkomst. De rustdag is er om geestelijk verfrist en hernieuwd te worden – met het doel invloed te hebben op de wereld tijdens de rest van de week! Maar de werkelijkheid is anders. Het is tijd dat wij onze Bijbelse begrippen over werk en roeping eens radicaal gaan heronderzoeken. Christen zakenmensen, ambtenaren en gelovigen in allerlei beroepen, zouden een geestelijke verandering op de werkvloer kunnen brengen.

 

Culture of the Kingdom  [ENGELSTALIG]
Peter Tsukahira

Nieuw: € 12,00  (excl. 4,50 verzendkosten)
ISBN nr. 978-9-659111-01-5
bestellen bij CGI uitgeverij

“They were asking Him, saying,”Lord, is it at this time you are restoring the Kingdom to Israel?” (Acts 1:6)

This was the last question the disciples asked their Master on the earth. Culture of the Kingdom looks into this intriguing request by the ones who knew the Lord best. His answer tells us why the restoration of God’s Kingdom and modern Israel are important to us today. Join with the author as he begins a journey along the frontier where the kingdom of God meets the cultures of the nations.

 

Culture of The Kingdom is about the author’s journey across the frontier where the cultures of the world meet the kingdom of God. This book tells the story of how he was drawn into a process of personal transformation from his roots in the counterculture of the 1960s and the difficult lessons he learned along the way. Israel, Japan, God’s love, law and grace are all part of this unfolding journey of discovery.

 

 

Binnengaan in de Rust

Israel Harel

prijs : € 15,95 (excl. 4,50 verzendkosten)
ISBN nr. 978-90-812915-0-7
bestellen bij CGI uitgeverij

Binnengaan in de RustIsrael Harel laat een volledig nieuw licht schijnen op het nieuwtestamentische boek Hebreeën dat zelfs de meest doorgewinterde christelijke volgeling zal onderrichten. De auteur onderzoekt de achtergrond van de Joodse cultuur en opvattingen waarin de brief aan de Hebreeën is geschreven. Hij zet de referenties aan de Joodse geschiedenis uiteen om de moderne lezer (Jood of niet-Jood) te helpen begrijpen wat Jezus hee gedaan voor een ieder van ons. Hij onderzoekt de vragen en moeilijkheden die worden aangehaald in de brief, en bespreekt tegelijkertijd lang bestaande trends binnen het judaïsme en hoe Jezus het Bijbelse judaïsme vervult en het Rabbijnse judaïsme overstijgt. Uit deze uiteenzetting komt één thema luid en duidelijk naar voren: de brief aan de Hebreeën is een duidelijke oproep tot intimiteit met God in het heilige der heiligen. Het is een roep om binnen te gaan in de sabbatrust van God, in de plaats waar Hij alles in al is.

 

Nieuwe Boeken:

The wall of hostility broken down (ENGELSTALIG)
Albert P. Oosting

prijs : € 12,- (excl. 4,50 verzendkosten)
ISBN nr. 978-908-603-08-66
bestellen bij CGI uitgeverij

The wall of hostility broken down

The covenant Yahweh made with Israel caused separation between them and all other people groups. Obliged to follow the Law of Moses, the Jews are to set an example of how God expected mankind to live. This separation found physical expression in ‘the wall of partition’.

This wall prohibited Gentiles to enter the Temple’s inner court. This partition was to have lasted no longer than 2.000 years. In Ephesians 2 we read: “Christ Himself has brought peace to us. He united Jews and Gentiles into one people when He broke down the wall of hostility that separated us.”

But has the separation disappeared? If not, what has caused the endless enmity? What needs to be done so that we may become the ‘one people’ envisioned by Christ and by Paul? How can each one of us contribute to the process of reconciliation between Jews and believing Gentiles, or between Messianic Jews and Christian Arabs?

In this book I have sought to explore these questions.

Noömi en Ruth – Het verhaal van onze tijd
Albert P. Oosting

prijs : € 14,95 (excl. 4,50 verzendkosten)
ISBN nr. 978-908-603-11-53
bestellen bij CGI uitgeverij

Afbeeldingsresultaat voor noomi en ruth albertHet Bijbelboek Ruth bevat een opmerkelijk verhaal, dat actueler is dan ooit. Het beschrijft de relatie tussen Noömi, een Joodse vrouw, en Ruth, een gelovige uit de volken. Beiden zijn weduwe. Samen gaan ze op weg naar Israël. De een keert terug uit de verstrooiing, de ander reist naar het Beloofde Land . Dit 3000 jaar oude verhaal refereert aan de tijd waarin wij leven. Door de uitzichtloze situatie in de diaspora besluit Noömi terug te keren naar Israël. Ruth zegt dan: Ik wil met u terugkeren naar uw volk, want uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waarom spreekt Ruth van terugkeren? Zij was toch in Moab geboren en getogen? Maar vastberaden verlaat Ruth haar familie, haar land en de god van Moab. Noömi probeert haar nog tegen te houden: “Mijn lot is te bitter voor je; de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.” Maar de liefde en trouw van Ruth voor de verbitterde Noömi en haar God waren groter. In Bethlehem ontmoet Ruth Boaz. Door deze machtige man Gods, en door de gehoorzaamheid van Ruth, worden beide vrouwen uit hun armoedig bestaan verlost. Ruth moet hebben begrepen dat er voor haar geen verlossing mogelijk was zonder dat Noömi zou terugkeren naar Israël. Noömi is een beeld van het Joodse volk in herstel. Ruth van de kerk in herstel. Voor hun verlossing hebben Joden en christenen elkaar nodig. Ruth is voor ons een lichtend voorbeeld. Haar handelen vormt een enorme uitdaging voor vele christenen in onze tijd.

Zaadjes in de wind
Rick Wienecke

prijs : € 20,- (excl. 4,50 verzendkosten)
ISBN nr. 978-965-7542-45-3
bestellen bij CGI uitgeverij

 

Zaadjes in de wind

Zaadjes in de wind vertelt het verhaal van Rick Wienecke’s reis door het lijden van het Joodse volk tijdens de Holocaust en de kruisiging van Jezus.In de zeventiger jaren van de vorige eeuw leidt Ricks levensstijl hem tot een punt van wanhoop waarop hij naar God begint te zoeken. Rick raakt gefascineerd door de geboorte van Israël als natie, en dat slechts drie jaar na de Holocaust. Hij voelt zich sterk tot Israël aangetrokken en besluit om zes maanden op een kibboets te gaan werken. De Heer verbindt hem met het Joodse volk, het land Israël en Jezus, de Joodse Messias. Ricks door God gegeven beeldhouwtaal groeit en ontwikkelt zich naast deze andere relaties. Na hun huwelijk leren Rick en Dafna uit geloof te leven en gehoorzaam te zijn aan de ‘Hemelse opdracht’ om de Fountain of Tears te creëren. Deze lijdensdialoog tussen de Holocaust en de Kruisiging bevindt zich in Arad en zal binnenkort ook in Auschwitz-Birkenau te bezoeken zijn.

DVD Profetiën worden vervuld

coverdvd

Introductie DVD van Messiaanse gemeenten en een schitterend onderwijs van Peter Tsukahira over Romeinen 11. Over wat het betekent om geënt te zijn op Israël.

 

 

 

 

 

 

 

prijs: 5 euro

Te bestellen bij bestellen bij CGI uitgeverij

 

Bankgegevens:

IBAN: NL19INGB0004651992
t.n.v. Stg Comite Gemeentehulp Israel te Nieuwegein
BIC: INGNL2A

RSIN nummer (ANBI): 807863166 (sinds 1-1-2008)
KvK Amsterdam: 34114422