Doneren

 

iDealLogoANBI-Logo

 

 

 

 

Doneer nu!
Doneer nu en help het CGI Joods Messiaanse gemeenten en bedieningen in Israël te steunen.

Indien je specifiek voor een gemeente, bediening doneert, voorzie dan je bankoverschrijving van het betreffende projectnummer. Deze zijn te vinden onder ‘gemeenten’ en ‘bedieningen’. Alle donaties en legaten zijn belastingaftrekbaar!


IBAN: NL19 INGB 0004651992
BIC: INGBNL2A

RSIN nummer: 807863166 (ANBI status sinds 1-1-2008)
t.n.v. Stichting Comité Gemeentehulp Israël te Nieuwegein.


Schenking bij leven?

Overweegt u een structurele schenking te doen dan kunt u overwegen een Gift bij Leven te doen aan het CGI. Daarmee is uw gift 100% aftrekbaar voor de belastingen zonder dat er een notaris aan te pas komt. Er wordt door beide partijen (schenker en ontvanger) een Overeenkomst getekend die rechtsgeldig is en geen notariële kosten met zich meebrengt. Voor meer informatie klik hier.

Inhoudingspercentage
Van de zogenaamde gelabelde giften (giften die ten behoeve van een bepaald project worden gedoneerd) is het CGI gerechtigd een percentage van de gift in te houden voor overheadkosten. Dit ingehouden percentage wordt alleen besteed aan kosten die direct betrekking hebben op kosten voor de betreffende projecten zoals bancaire kosten, promotiekosten in Nederland voor projecten in Israël.
Het CGI streeft ernaar dit percentage zo laag mogelijk te houden. Dit is echter afhankelijk van binnenkomende algemene giften. Het in te houden percentage overheadkosten is 15% (landelijke norm voor goede doelen is 25%) van de binnengekomen gelabelde giften. Als achteraf blijkt dat dit percentage te hoog is gebleken, dan wordt het overschot alsnog besteed aan één of meerdere projecten in Israël ter beoordeling van het CGI.