Dopen in Israël?

Kan ik gedoopt worden in de Jordaan of in het Meer van Galilea?

Geregeld krijgen wij de vraag te bemiddelen voor de waterdoop in de Jordaan of het Meer van Galilea. Kunnen mensen gedoopt worden tijdens een reis en zo ja, door wie dan?

De waterdoop is niet iets dat behoort tot de categorie souveniers tijdens een vakantietrip. De waterdoop is een geestelijke stap die iets zegt over iemands geloofskeuzes. Zoiets kan dus nooit plaatsvinden door wild vreemden, zelfs niet door onbekende geloofsgenoten. De waterdoop heeft zijn plaats in de gemeente. Om die reden zullen Messiaanse gemeenten (hoe goed bedoeld ook) niet meewerken aan de waterdoop als men niet deel is van deze gemeente. Kort gezegd: Messiaanse gemeenten werken niet mee aan de waterdoop van toeristen.

Toch bestaan er mogelijkheden om je te laten dopen. Dat kan door deelname aan een georganiseerde reis vanuit Nederland. Dit betreft dan een Gemeentereis of Studiereis of speciaal samengestelde groep. De geestelijke reisleider zal de doop uitvoeren. Dat kan de eigen voorganger zijn of een daartoe aangewezen persoon. De waterdoop kan alleen plaatsvinden in goed overleg met de eigen plaatselijke gemeente (met toestemming oudsten/voorganger). Wie dus gedoopt wil worden dient zich aan te sluiten bij een CGI-reis en een toestemmingsbrief van de plaatselijke gemeente te overhandigen of mondelinge toestemming van de leiding van de gemeente.

Op welke plaatsen kan de waterdoop plaatsvinden?

Meer van Galilea.

Yardanit
Deze speciaal daarvoor ingerichte doopplaats, die ligt tussen het Meer van Galilea en BetShean, is bijzonder populair. Maar daardoor heel erg toeristisch.

Qasr Al Jahud
Deze intieme doopplaats ligt in de buurt van Jericho. De Jordaan vormt de natuurlijke grens tussen Israël en Jordanië. De Jordaan is op deze plek amper 10 meter breed en dus zwaar bewaakt. Deze plaats is nog amper ontdekt door toeristen. Naar verluid is dit de oorspronkelijke doopplaats van Johannes de Doper.