Colofon

Israël GemeenteNieuws:

oplage 8.000 ex.
verschijnt 6x per jaar

abonnement: gratis
(gift van minimaal 10 euro wordt zeer op prijs gesteld om onkosten te dekken)

Hoofd- en eindredactie:
Timo Erkelens, directeur (operationeel)

Ontwerp/opmaak:
Sjoe’al (Sybe de Vos)
www.sjoeal.nl

Druk:
Drukkerij Van Dijk, Meppel

 

Gebedsmuur:

Verschijnt 10x per jaar per e-mail
Redactie: Jopke Oudshoorn

 

DVD/Youtube en website:

Fred Licht, ICT coördinator
f.licht@cgi-holland.nl

Sjoeal (beheer website)
Sybe de Vos
www.sjoeal.nl